top of page

Naprapati

Naprapati är en manuell behandlingsform som syftar till att öka och

förbättra kroppens funktion och rörlighet. 

Den är en kombination av ortopedisk medicin och särskild kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion.

En naprapatisk behandling kan bestå både av olika ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering, och av mjukdelsbehandling, som massage och stretching.


En naprapat förebygger, utreder och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i 
rörelse- och stödjeorganen. Exempel på sådana kan vara ryggbesvär, nackspärr och spänningshuvudvärk. En naprapatisk behandling är effektiv då man vill minska smärta och återställa kroppens naturliga rörelseförmåga.

bottom of page